כתבה-ידיעות-הקיבוץ.jpg

כתבה בידיעות הקיבוץ

20.11.18

סלונה קטן.jpg
תפוז.JPG

כתבה בתפוז בלוגים 17.1.19

כתבה באתר סלונה 16.1.19